Hamileler ile Emziren Anneler Açısından İyot Desteği Önemi

Hamileler ile emziren anneler açısından iyot desteği önemi oldukça fazladır. Kadınların hem gebeyken hem de emzirdikleri dönem içerisinde kendi sağlıkları ve bebeklerinin sağlıkları açısından dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi de iyot desteğinin yeterli ve gerektiği kadar yapılabilmiş olmasıdır. İyot, vücutta tiroid hormonunun üretilebilmesi için kullanılan ve insanların çok az miktarda ihtiyaç duyduğu, aynı zamanda dışarıdan alınması gereken ama olmazsa olmaz besin maddelerinden bir tanesidir. İyot eksiklikleri, aslında global şekilde bir sağlık problemidir. Ayrıca hayatın her dönemi içerisinde insanların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Doğum öncesi fetusta, doğum sonrasında erken bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ve ayrıca büyük çocuklar ile yetişkin kişilerde değişik tablolarda varlığını ya da eksikliğini gördüğümüz iyot, yeterli kadar olmadığında çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dünya nüfusuna baktığımızda ortalama olarak %40’ının iyot eksikliği riski altında olduğunu görüyoruz.

Hamileler ile emziren anneler açısından iyot desteği oldukça önemlidir. Bunun diğer bir nedeni olarak vücudun tiroid bezlerinin tiroid hormonu salgılayabilmesi için iyot kullandığını ve bu hormonların hem doğum öncesi fetusun hem de doğum sonrası erken bebeklik ve çocukluk dönemindeki bebek ve çocukların sağlıklı bir beyin ve sinir sistemlerinin olabilmesi için iyota ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hamile olan kadınların iyot ihtiyacı, hamile olmayan kadınlara nazaran %66 oranda daha fazladır. Bu yüzden de hamilelerin ve emziren kadınların yeteri kadar iyot alması oldukça önemlidir.

Hamileler ile Emziren Annelerin İhtiyaç Duyduğu İyot Miktarı

Hamileler ile emziren annelerin ihtiyaç duyduğu iyot miktarı, diğer insanlara göre farklıdır. Yetişkin olan bir kişi için tavsiye edilen günlük iyot miktarı 150 mikrogram kadardır. Hamilelerin ise bir günde tam 220 mikrogram iyot alması tavsiye edilir. Emziren kadınlar ise bir gün içinde tam 290 mikrogram kadar iyot almalıdır.

Ayrıca bu konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı miktar ise hem gebeler hem de emziren anneler için bir gün içinde 250 mikrogram kadar iyot almaları gerektiğine yöneliktir. Buna göre hem gebelik sırasında hem de emzirme döneminde annelerin iyot ihtiyaçları arttığı için bu kadınların diyetlerine iyot içeriğinin eklenerek iyot desteklenmesi yapılması gerektiği söylenir.

Hamileler ile Emziren Annelerin İyot İhtiyacı Neden Diğer İnsanlara Göre Daha Fazladır?

Hamileler ile emziren annelerin iyot ihtiyacı neden diğer insanlara göre daha fazladır? İnsanların hepsi, vücutlarına almış olduğu iyotu, tiroid bezleri içerisinde depolar. Hamilelikte ise bu tiroid bezi çok fazla çalışır ve diğer zamanlara göre %50 daha çok tiroid hormonu üretir. Buna bağlı olarak da tiroid bezinin hem anneyi hem de fetusu desteklemesi için yeteri kadar tiroid hormonu üretmesi açısından annenin iyot alma ihtiyacı daha da artar.

Hamilelik öncesinde annenin iyot alım miktarı yetersizse hamileliğin daha sonraki dönemleri içerisinde doğmamış olan bebeği desteklemesi açısından anne iyot deposu yetersiz kalabilir. Emziren annelerde ise tiroid hormonlarının yapımı da normale doğru döner. Ancak yine de emziren annelerde de iyot alımının desteklenmesi tavsiye edilir. Çünkü anne sütü ile beslenen bebeklerin tek iyot alma kaynağı, anne sütünde bulunan iyottan olacaktır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin günlük iyot ihtiyaçları ise tam 90 ila 100 mikrogram kadardır. Bebekler bu aldıkları iyotu, kendi tiroid hormonlarının oluşumları için kullanırlar.

İyot Eksikliği Olan Hamileler ile Emziren Anneler İçin Ne Yapılabilir?

İyot eksikliği olan hamileler ile emziren anneler için ne yapılabilir? Hamile olan bir kadının yaşamış olduğu bölgedeki iyot eksikliklerinin dereceleri çok önemlidir. Özellikle de hamile olmayı planlayan anne adaylarını ve beraberinde hamile olan kadınları takip eden doktorlar bu konuya hassasiyetle yaklaşmalıdır. İyotu yeterli bölgede yapılmış çalışmalarda bile hamilelik dönemi içinde “sınırda yeterli” iyot alımlarının, bu dönem içinde artmakta olan iyot gereksinimini karşılamadığını söylemek mümkündür.

İlaveten gebelerde vücutta su tutulumu veya hipertansiyon gibi bazı neticeler doğurabileceğinden dolayı tuz tüketimleri sıklıkla zaten kısıtlanır. Bu yüzden anne adaylarının ya da emzirmekte olan annelerin ihtiyaç duyduğu iyot miktarı, bazı iyot takviyesi destekleyen ürünler ile sağlanabilir. Doktorların bu konuya önem vermeleri, anne ile çocuk sağlığı için kısa ve uzun vadede oldukça önem taşır.

Hamileler ile Emziren Anneler Yeteri Kadar İyot Alamazsa Ne Olur?

Hamileler ile emziren anneler yeteri kadar iyot alamazsa ne olur? Bebeğin anne karnı içerisinde iyot eksikliği ile karşılaşması, bebeklerin beyin gelişimlerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle de hamilelik ilk yarısındaki dönemde annenin tiroid hormonları oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde fetüs, annenin tiroid hormonlarından beslenerek gelişir. Fetus kendi için bu hormonu üretmeye ancak 16. İla 18.hafta içerisinde başlar. Bu zamana kadar sadece annenin tiroid hormonu, onun gelişimini sağlar.

Anne karnındaki bebeğin beyin tabakaları ve dış katmanları, ancak 6 ila 24.hafta içerisinde gelişir. Annede iyot alımı eksikliği bulunuyorsa fetusun beynindeki nöronların gelişimi (diğer bir deyişle sinir sistemi hücreleri), büyümesi, nöronların arasında iletişim sağlayan dallanmaların gelişimi, nöronların beynin içerisindeki göçü, beyin katmanlarının da normal şekilde gelişimi zarar görebilir. Annede iyot eksikliği olması, düşük yapmaya, küçük bebek doğumlarına, bazı doğuma bağlı anormalliklere, artan bebek ölümlerine, zeka geriliğine ve ayrıca kretenizm denen zeka geriliği, öğrenme zorluğu, sağırlık, şaşılık, spastisite, boy kısalığı gibi ciddi tabloların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir